.

Zelfonderzoeken

In de ziekenhuissector (MSZ) en de GGZ-sector worden nu al enkele jaren zelfonderzoeken (ook wel self assessments of rechtmatigheidscontroles genoemd) uitgevoerd. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zorgverzekeraars nemen met deze inspanning de verantwoordelijkheid om te zorgen voor minder onrechtmatige declaraties binnen de Zorgverzekeringswet.

Deze inspanning kan zowel voor u als zorgverzekeraar of als zorgaanbieder tijdelijk een (te) grote belasting van uw personeel betekenen. Mogelijk ook heeft uw personeel op dat moment onvoldoende tijd of ervaring om de reguliere werkzaamheden uit te voeren. EFK kan u helpen bij het coördineren van het zelfonderzoek en/of het ondersteunen in de uitvoer ervan. Wij hebben hiervoor medewerkers beschikbaar die ervaring hebben met de opzet en uitvoer van het zelfonderzoek bij zorgaanbieders.

Ook kunnen wij u helpen bij de opzet en uitvoer van of ondersteuning bij materiële controles.

Voor meer informatie neemt u contact op via 072 – 564 57 40

.