­

Gemeentefonds – toerekening naar taken

Inkomsten gemeenten Gemeenten ontvangen diverse inkomsten. Niet altijd is een duidelijke link te leggen tussen de inkomsten en de werkzaamheden die de gemeente daarvoor uit moet voeren. De inkomsten van gemeenten zijn onder te verdelen in: Gemeentefonds De middelen uit [...]

19 april 2018|Geen categorie|

Commissie BBV geeft nadere uitleg over tussentijds winst nemen bij grondexploitaties

Naar aanleiding van vragen over het onderwerp tussentijds winst nemen bij positieve grondexploitatiecomplexen behandeld in de Notitie Grondexploitatie 2016, heeft de commissie BBV een aanvullende notitie grondexploitatie gepubliceerd. Klik hier voor de volledige notitie. De commissie stelt dat het verantwoorden [...]

17 april 2018|Geen categorie|

Toekomstbestendige PGB

Afgelopen februari zijn door minister de Jonge (VWS) vier eindrapporten gepresenteerd waarin onderzoek en richtingen zijn uiteengezet voor het toekomstbestendig maken van het persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij wordt bovenal benadrukt dat het pgb een belangrijk en waardevol instrument is voor [...]

16 april 2018|Geen categorie|

Uitreiking cheque aan Dierentehuis Alkmaar

Op zaterdag 14 april ontving Dierentehuis Alkmaar een cheque van € 2.000 euro. Dierentehuis Alkmaar kwam dit jaar als eerste uit de bus van de goede doelen actie van EFK. Dierentehuis Alkmaar verzorgt de opvang en (her)plaatsing van honden en [...]

16 april 2018|Geen categorie|

Gebeurtenissen na balansdatum, hou er rekening mee in je planning…

Aanleiding De gebeurtenissen na balansdatum roepen zowel bij de opstellers van de jaarrekening als bij het management vaak onduidelijkheden op. Worden gebeurtenissen na balansdatum verwerkt in de jaarrekening? Wanneer wel, wanneer niet? En als ik het wel moet verwerken, op welke manier [...]

16 april 2018|Geen categorie|

Abonnementstarief Wmo 2019

Regeerakkoord Eerder informeerden wij u over de extra gemeentelijke uitgaven Wmo voor gemeenten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo vanaf 2019. Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en te voorkomen dat een stapeling van eigen bijdragen [...]

16 april 2018|Geen categorie|

Uitreiking cheque aan Stichting Kerstactie West-Friesland

Op donderdag 29 maart ontving Stichting Kerstactie West-Friesland een cheque van € 1.000 euro. Zij kwamen dit jaar als tweede uit de bus van de goede doelen actie van EFK. Stichting Kerstactie West-Friesland biedt een goedgevuld kerstpakket aan gezinnen die [...]

29 maart 2018|Geen categorie|

Uitreiking cheque aan Stichting Rolstoelbus ‘t Gooi

Op woensdag 14 maart ontving Stichting Rolstoelbus ‘t Gooi (in de volksmond geheten: De Rollybus) een cheque van € 500 euro. De Rollybus kwam dit jaar als derde uit de bus van de goede doelen actie van EFK. De Rollybus [...]

15 maart 2018|Geen categorie|

Thema-bijeenkomst “De koepelvrijstelling is van de leden, niet van het samenwerkingsverband”

Zo luidt de titel van het artikel van Less Grey over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de zogeheten koepelvrijstelling in het Weekblad fiscaal recht van januari jl. In dit artikel gaan Querijn Feenstra en Paul Cramer van Less Grey [...]

15 februari 2018|Geen categorie|

EFK Interim-management en advies is 20 jaar jong!

2018 is een speciaal jaar voor EFK. Zij bestaat dan 20 jaar en dat moet gevierd worden. EFK in vogelvlucht: EFK is in 1998 opgericht door een viertal Registeraccountants, die uitsluitend actief (willen) zijn in de publieke sector, allen afkomstig [...]

5 februari 2018|Geen categorie|