­

Klant van EFK of het Servicehuis?

8 september 2017|

(Vaste) klanten van EFK hebben bij ons natuurlijk een streepje voor. Heeft uw organisatie dit jaar een opdracht gegund aan EFK Interim-management en advies? Dan [...]

Rechtmatigheidscontrole blijft voorlopig onderdeel takenpakket externe accountant

8 september 2017|

Een van de aanbevelingen uit het VNG-rapport Vernieuwing accountantscontrole gemeenten van juli 2015 was het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de controle op rechtmatig handelen [...]

Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)

6 september 2017|

Een programmabegroting is voor de burgers en ook vaak voor bestuurders én medewerkers een "ver van mijn bed show". Op zich niet vreemd, want het is [...]

Wetswijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

5 september 2017|

Aanleiding Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van de jeugdhulp. De verantwoordelijk gemeente is in beginsel de gemeente [...]

Vangnetuitkering 2017

29 augustus 2017|

Aanvraag vangnetuitkering 2016 tijdig ingediend? En verwacht u voor 2017 wederom een beroep te moeten doen op de vangnetregeling? De voorwaarden om in aanmerking te [...]

Ondergang van de Kindertelefoon

9 juni 2017|

De toekomst van een aantal landelijke voorzieningen in het sociaal domein is al langere tijd onderwerp van gesprek. Die voorzieningen zijn tijdelijk door de VNG [...]

Jeugdhulp, van transitie naar transformatie

9 juni 2017|

Aanleiding decentralisaties De versnippering, financiële onbeheersbaarheid en daardoor de gebrekkige werking van het zorgstelsel gaf aanleiding tot de Jeugdwet. Het uiteindelijke doel van de Jeugdwet [...]

Gemeente onnodig in VPB-heffing?

8 juni 2017|

Veel gemeenten zijn nu druk bezig met de implementatie van VPB in de administratie en het voorbereiden van de (eerste) jaaraangifte over 2016. Wellicht bent [...]

Onderwijsvrijstelling in de btw verruimd: de horizon is verbreed!

1 juni 2017|

Gemeenten en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden in deze editie van Gemeentegoed een artikel over een casus waarbij de uitspraak van [...]

Three Lines of Defence: een “beknopte” uitleg

30 mei 2017|

Momenteel is het model van de zogeheten “Three Lines of Defence” weer actueel bij gemeenten. Onder meer vanwege de discussie over de kwaliteit van de [...]