­
9 11, 2017

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) treedt per 25 mei 2018 in werking. Bent u al voorbereid?

9 november 2017|Geen categorie|

Inwerkingtreding Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. ​ De AVG [...]

6 11, 2017

Controle op levering van de zorg: benut en activeer de cliënt

6 november 2017|Geen categorie|

Inmiddels lopen we naar het einde toe van het 3e jaar van de decentralisatie van het sociaal domein ten aanzien van de Jeugdzorg en de Wmo. Een goed moment voor gemeenten om te evalueren. Wat gaat goed en wat moet [...]

3 11, 2017

Standard Business Reporting (SBR): wat is het en welke rol heeft de gemeente?

3 november 2017|Geen categorie|

Doel en toepassing SBR Het doel van SBR is om de administratieve lasten van de digitale overheid te verlagen, de transparantie te verhogen en de kwaliteit van de data te verbeteren door gebruik te maken van een nationale standaard voor [...]

3 11, 2017

Vanaf 2019 Extra gemeentelijke uitgaven Wmo als gevolg van abonnementstarief

3 november 2017|Geen categorie|

Regeerakkoord Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en te voorkomen dat een stapeling van eigen betalingen plaatsvindt is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken [...]

3 11, 2017

Einde DBC-systematiek – fall back en bevoorschotting

3 november 2017|Geen categorie|

Vanaf 1 januari 2018 moet de jeugd GGZ ingekocht worden op basis van een nieuw bekostigingsmodel omdat de DBC-systematiek verdwijnt. Op diverse manieren informeert de VNG gemeenten en zorgaanbieders over het te doorlopen proces, de onderbouwing van uurtarieven en spelregels [...]

2 10, 2017

Algemene Maatregel van Bestuur – Reële prijs WMO 2015

2 oktober 2017|Geen categorie|

Aanleiding De WMO 2015 verplicht de gemeenteraad om regels te stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs en kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. De prijsontwikkeling (daling) van de afgelopen jaren leidt tot negatieve gevolgen voor de aanbieders. [...]

8 09, 2017

Klant van EFK of het Servicehuis?

8 september 2017|Geen categorie|

(Vaste) klanten van EFK hebben bij ons natuurlijk een streepje voor. Heeft uw organisatie dit jaar een opdracht gegund aan EFK Interim-management en advies? Dan kunt u desgewenst het cursusmateriaal opvragen van de interne trainingen van EFK zodra die beschikbaar [...]

8 09, 2017

Rechtmatigheidscontrole blijft voorlopig onderdeel takenpakket externe accountant

8 september 2017|Geen categorie|

Een van de aanbevelingen uit het VNG-rapport Vernieuwing accountantscontrole gemeenten van juli 2015 was het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de controle op rechtmatig handelen van de gemeente van de accountant naar het college van B&W.  De VNG streeft naar [...]

6 09, 2017

Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)

6 september 2017|Geen categorie|

Een programmabegroting is voor de burgers en ook vaak voor bestuurders én medewerkers een "ver van mijn bed show". Op zich niet vreemd, want het is een dik digitaal boek met veel proza en complexe cijfers. Een BIEO kan een prima [...]

5 09, 2017

Wetswijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

5 september 2017|Geen categorie|

Aanleiding Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van de jeugdhulp. De verantwoordelijk gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als het gezag niet bij de ouders ligt moet [...]