­
15 02, 2018

Thema-bijeenkomst “De koepelvrijstelling is van de leden, niet van het samenwerkingsverband”

15 februari 2018|Geen categorie|

Zo luidt de titel van het artikel van Less Grey over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de zogeheten koepelvrijstelling in het Weekblad fiscaal recht van januari jl. In dit artikel gaan Querijn Feenstra en Paul Cramer van Less Grey [...]

5 02, 2018

EFK Interim-management en advies is 20 jaar jong!

5 februari 2018|Geen categorie|

2018 is een speciaal jaar voor EFK. Zij bestaat dan 20 jaar en dat moet gevierd worden. EFK in vogelvlucht: EFK is in 1998 opgericht door een viertal Registeraccountants, die uitsluitend actief (willen) zijn in de publieke sector, allen afkomstig [...]

26 01, 2018

De gevolgen van de wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang

26 januari 2018|Geen categorie|

Inleiding Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. De  kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelwerk veranderen. Beroepskracht - kindratio De beroepskracht – kindratio (bkr) gaat omhoog zodat de groepsgrootte en groepssamenstelling in de [...]

26 01, 2018

De Omgevingswet – Financiële consequenties

26 januari 2018|Geen categorie|

Aanleiding De meeste gemeenten treffen voorbereidingen om de Omgevingswet te implementeren, die naar verwachting met ingang van 2021 in werking zal treden. Doelstelling van deze wet is een basis te leggen voor integraal beheer van en ontwikkelingen in de fysieke [...]

26 01, 2018

Integratie-uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 toegevoegd aan het gemeentefonds

26 januari 2018|Geen categorie|

Integratie-uitkering Sociaal Domein Via de integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD) zijn aan de gemeenten de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie. Een integratie-uitkering is een geoormerkt deel van het gemeentefonds en wordt gebruikt om [...]

9 11, 2017

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) treedt per 25 mei 2018 in werking. Bent u al voorbereid?

9 november 2017|Geen categorie|

Inwerkingtreding Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. ​ De AVG [...]

6 11, 2017

Controle op levering van de zorg: benut en activeer de cliënt

6 november 2017|Geen categorie|

Inmiddels lopen we naar het einde toe van het 3e jaar van de decentralisatie van het sociaal domein ten aanzien van de Jeugdzorg en de Wmo. Een goed moment voor gemeenten om te evalueren. Wat gaat goed en wat moet [...]

3 11, 2017

Standard Business Reporting (SBR): wat is het en welke rol heeft de gemeente?

3 november 2017|Geen categorie|

Doel en toepassing SBR Het doel van SBR is om de administratieve lasten van de digitale overheid te verlagen, de transparantie te verhogen en de kwaliteit van de data te verbeteren door gebruik te maken van een nationale standaard voor [...]

3 11, 2017

Vanaf 2019 Extra gemeentelijke uitgaven Wmo als gevolg van abonnementstarief

3 november 2017|Geen categorie|

Regeerakkoord Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en te voorkomen dat een stapeling van eigen betalingen plaatsvindt is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken [...]

3 11, 2017

Einde DBC-systematiek – fall back en bevoorschotting

3 november 2017|Geen categorie|

Vanaf 1 januari 2018 moet de jeugd GGZ ingekocht worden op basis van een nieuw bekostigingsmodel omdat de DBC-systematiek verdwijnt. Op diverse manieren informeert de VNG gemeenten en zorgaanbieders over het te doorlopen proces, de onderbouwing van uurtarieven en spelregels [...]