­

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugd

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt de zorg en ontvangt via het gemeentefonds budget. Het vaststellen van de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige, oude definitie, leidde tot onduidelijkheid [...]

8 juli 2022|Geen categorie|

Wat te doen bij hoog aantal verlofdagen? Procedure en inzichten

De procedure rondom de verlofregistratie is er niet een die veel aandacht krijgt van het management, de (verbijzonderde) interne controle afdeling en/of de externe accountant. Hoewel de systemen op zich in staat zijn om inzicht te geven in zaken als [...]

7 juli 2022|Geen categorie|

Wet versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. De langverwachte invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is ook een onderdeel van dit wetsvoorstel. Wettelijke Rekenkamer Het wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de huidige rekenkamerfunctie [...]

30 juni 2022|Geen categorie|

WMO abonnementstarief leidt tot oplopende tekorten

Het abonnementstarief is sinds bekendmaking van de invoering in 2019 een bron van discussie geweest. Sinds de invoering van het WMO-abonnementstarief betaalt iedereen een vaste eigen bijdrage voor een WMO-voorziening van maximaal 19 euro per maand, ongeacht het inkomen. Sinds [...]

15 februari 2022|Geen categorie|

Rechtmatigheid en identificatieplicht bijstand

Accountants signaleren bij hun controle steeds vaker tekortkomingen bij de uitvoering van de identificatieplicht bij bijstandsverlening. Dit als gevolg van niet voldoende of niet geschikte controle-informatie. In het kader van de rechtmatigheidscontroles bij de Tozo-regeling over 2020 kwam dit probleem [...]

4 februari 2022|Geen categorie|

Is uw gemeente er écht klaar voor?

Er is al veel geschreven over de rechtmatigheidsverantwoording door gemeenten. Deze zal naar verwachting vanaf 2022 van kracht gaan. In dat kader is bij veel gemeenten het bekende “Three Lines of Defence” model ingevoerd. Daarmee lijken gemeenten in ieder geval [...]

13 januari 2022|Geen categorie|

Lucht Je Hart

Het zijn rare, hectische en onzekere tijden. Door de Coronacrisis staat iedereen die in het onderwijs werkt onder enorme druk. De mentale en emotionele belasting is groot. Medewerkers die behoefte hebben om alles op een rijtje te zetten, stoom af [...]

26 mei 2020|Geen categorie|

Beheersmaatregelen voor meer grip op de uitgaven

Het zal niemand ontgaan dat gemeenten grote tekorten hebben op de Jeugdzorg en de Wmo. Uiteraard nemen gemeenten diverse (beheers)maatregelen om tekorten te beteugelen en meer grip te krijgen op de uitgaven. Tijd om enkele maatregelen de revue te laten [...]

25 maart 2020|Geen categorie|

Daling ESF-subsidie en cofinanciering naar 40%?

Het huidige programmaperiode 2014 – 2020 van het Europees Sociaal Fonds (ESF) laat een goede voortgang zien. Dot volgens de update tot en met 2018 van SZW. Er worden resultaten geboekt op de drie hoofdthema’s van het programma: 1. Arbeidstoeleiding [...]

25 maart 2020|Geen categorie|

Inburgeringsperikelen voor nieuwe inburgeringswet

Het kabinet heeft in 2018 besloten dat de regie op inburgering per 2021 naar de gemeenten gaat, omdat zij het beste in staat zijn die taken dichtbij de mensen uit te voeren. De gemeenten, met name de vier grootste gemeenten, [...]

25 maart 2020|Geen categorie|
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
611073212