­

WMO abonnementstarief leidt tot oplopende tekorten

Het abonnementstarief is sinds bekendmaking van de invoering in 2019 een bron van discussie geweest. Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief betaalt iedereen een vaste eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening van maximaal 19 euro per maand, ongeacht het inkomen. Sinds [...]

15 februari 2022|Geen categorie|

Rechtmatigheid en identificatieplicht bijstand

Accountants signaleren bij hun controle steeds vaker tekortkomingen bij de uitvoering van de identificatieplicht bij bijstandsverlening. Dit als gevolg van niet voldoende of niet geschikte controle-informatie. In het kader van de rechtmatigheidscontroles bij de Tozo-regeling over 2020 kwam dit probleem [...]

4 februari 2022|Geen categorie|

Is uw gemeente er écht klaar voor?

Er is al veel geschreven over de rechtmatigheidsverantwoording door gemeenten. Deze zal naar verwachting vanaf 2022 van kracht gaan. In dat kader is bij veel gemeenten het bekende “Three Lines of Defence” model ingevoerd. Daarmee lijken gemeenten in ieder geval [...]

13 januari 2022|Geen categorie|

Lucht Je Hart

Het zijn rare, hectische en onzekere tijden. Door de Coronacrisis staat iedereen die in het onderwijs werkt onder enorme druk. De mentale en emotionele belasting is groot. Medewerkers die behoefte hebben om alles op een rijtje te zetten, stoom af [...]

26 mei 2020|Geen categorie|

Beheersmaatregelen voor meer grip op de uitgaven

Het zal niemand ontgaan dat gemeenten grote tekorten hebben op de Jeugdzorg en de Wmo. Uiteraard nemen gemeenten diverse (beheers)maatregelen om tekorten te beteugelen en meer grip te krijgen op de uitgaven. Tijd om enkele maatregelen de revue te laten [...]

25 maart 2020|Geen categorie|

Daling ESF-subsidie en cofinanciering naar 40%?

Het huidige programmaperiode 2014 – 2020 van het Europees Sociaal Fonds (ESF) laat een goede voortgang zien. Dot volgens de update tot en met 2018 van SZW. Er worden resultaten geboekt op de drie hoofdthema’s van het programma: 1. Arbeidstoeleiding [...]

25 maart 2020|Geen categorie|

Inburgeringsperikelen voor nieuwe inburgeringswet

Het kabinet heeft in 2018 besloten dat de regie op inburgering per 2021 naar de gemeenten gaat, omdat zij het beste in staat zijn die taken dichtbij de mensen uit te voeren. De gemeenten, met name de vier grootste gemeenten, [...]

25 maart 2020|Geen categorie|

En je nieuwe accountant is… (deel 2)

In de vorige gemeentegoed is het interim-rapport van de commissie toekomst accountancy (CTA) aan de orde gekomen bij het artikel over de problematiek van gemeenten bij het vinden van een accountant, mede doordat de grote kantoren zich al enkele jaren [...]

25 maart 2020|Geen categorie|

BADO: notitie grondexploitaties

De commissie BADO brengt richtinggevende notities uit met een nadruk op de hoe-vraag en de interpretatie van bestaande wet- en regelgeving, voor wat betreft knelpunten en gezamenlijke oplossingen die raken aan de bedrijfsvoering en de accountantscontrole van decentrale overheden. De [...]

17 oktober 2019|Geen categorie|

Hoe weet u of uw gemeente in control is?

Vanaf 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. Dat gebeurt nu nog door de externe accountant. Wat deze wijziging precies inhoudt voor het college, de accountant en andere belanghebbenden zoals de [...]

17 oktober 2019|Geen categorie|
611073212