HR-adviseur van EFK

Een HR-adviseur wordt ook wel een HR-consultant, HR advisor of adviseur human resources genoemd. Een HR-adviseur is iemand die het management van een organisatie advies geeft over het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van werknemers. En HR-adviseur kent veel gelijkenissen met een HR-manager. In veel gevallen werken een HR-adviseur en –manager dan ook samen. Echter neemt een HR-adviseur een meer adviserende rol in ten opzichte van een HR-manager. Een HR-adviseur is als het ware de spil van het personeelswerk binnen een organisatie. EFK heeft meerdere HR-adviseurs die uw organisatie kunnen helpen en ondersteunen. Heeft u behoefte aan een (tijdelijke) HR-adviseur? Neem dan gerust contact op.

EFK in het kort

EFK Interim-management en advies ondersteunt overheids- en not-for-profitinstellingen met de tijdelijke invulling van financiële fucnties en HR-diensten.

Werken bij EFK

Wil je werken als interim financial professional bij EFK? Bezoek dan onze werken bij EFK website en bekijk de mogelijkheden die wij als werkgever bieden.

Direct contact

Heeft u een vraag aan een van onze medewerkers of bent u geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan direct contact met ons op .

Wat doet een HR-adviseur van EFK?

Een HR-adviseur heeft zoals eerder vermeld een adviserende rol. Hij of zij adviseert bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een beleid voor ziekteverzuim, carrièreontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en de werving en selectie van nieuwe werknemers. De werkzaamheden die een HR-adviseur van EFK op zich kan nemen zijn:

 • Het management adviseren omtrent HR-vraagstukken (van operationeel- tot strategisch niveau)
 • Optimalisatie van het personeelsbeleid
 • Werknemers ondersteunen op het gebied van HR
 • Ontwikkeling en optimalisatie van het beleid op het gebied van talentmanagement en training
 • Trajecten omtrent verzuim en in- en uitdiensttreding begeleiden
 • Ontwikkeling en implementatie van programma’s gericht op deskundigheidsbevordering en individuele ontwikkeling
 • Advies geven over de wijze van werving en selectie van nieuwe werknemers
 • Sollicitatieprocedures
 • Uitvoering van salaris- en personeelsadministratie
 • Functie- en competentieprofielen creëren
 • Toezien op juiste toepassing van wet- en regelgeving

Waarom een HR-adviseur van EFK?

Omdat EFK ruim 23 jaar ervaring heeft en daardoor precies weet hoe zij een HR-adviseur aan een organisatie kan binden. Om dit verder te onderbouwen willen wij ons eerst even introduceren. EFK Interim-management en advies ondersteunt sinds 1997 overheids- en not-for-profitinstellingen bij financiële, administratieve en controlevraagstukken. EFK is gespecialiseerd in de dienstverlening aan de (semi-) publieke sector. Hier hebben wij een tweetal redenen voor.

Ten eerste omdat wij van mening zijn dat in de publieke sector met haar specifieke eigenschappen en cultuur, specialisme de meest toegevoegde waarde biedt. Daarnaast voelen wij ons erg thuis in deze sector. Wij dragen maatschappelijke instellingen een warm hart toe.

EFK is sinds 1997 een aantoonbare, betrouwbare en discrete partner. Dit getuigt van het feit dat een aantal klanten sinds de oprichting nog altijd aan ons verbonden zijn. Een gegeven waar wij erg trots op zijn. Vanwege ons specialisme realiseren wij ons dat bij het werken voor de publieke sector een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, kosten- en tarievenstructuur hoort. Dit is een reden waardoor wij onze diensten voor een relatief gunstige prijs aanbieden.

De visie van EFK is dat de hoogte van de tarieven een bedrijfseconomisch gezonde bedrijfsvoering mogelijk moet maken zonder excessief te zijn. In de publieke sector wordt immers gewerkt met maatschappelijke middelen. Daarbij hoort een doelmatige en verantwoorde besteding.

Wij zijn een organisatie met een oprechte betrokkenheid en no-nonsense mentaliteit, zoals veel klanten van ons dat zijn. EFK voelt zich dan ook goed thuis in deze sector.

Voordelen van een HR-adviseur in dienst

Het belang van een HR-manager, HR-consultant of HR-adviseur wordt nog weleens onderschat. Echter zijn een aantal redenen die het belang van een HR-adviseur benadrukken.

Ten eerste hebben de HR-adviseurs van EFK het vermogen zich in te leven in vele situaties. Begrip en respect zijn van belang, maar ook duidelijkheid is vereist. Daarnaast vervult een HR-adviseur een brugfunctie. De HR-adviseurs van EFK zijn in staat om iedereen binnen een organisatie te verbinden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de organisatiecultuur, samenwerkingsafspraken en overige normen en waarden.

Tot slot draagt een HR-adviseur bij aan de groei van een organisatie. Indien de werknemers van een organisatie in staat zijn zich te ontwikkelen, zorgt dit voor groei van de organisatie. Het stimuleren van deze groei van werknemers is de taak van een HR-adviseur.   

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? 

Administratieve ondersteuning

Ondersteuning bij het opstellen van begroting, rapportages, jaarrekening, subsidieafrekeningen e.d.

Advies & Consultancy

Advies en consultancy over organisatieadvies, due diligence, rekenkameronderzoeken en inrichting financiële functie.

Begeleiding en Coaching

Het verzorgen van trainingen over auditing, verslaggeving, administratieve organisatie en interne beheersing, rechtmatigheid.

Invullen tijdelijke functies

Het tijdelijk invullen van financiële en controlfuncties op leidinggevend en uitvoerend niveau (interim-management).

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vul onderstaand contact formulier in en we nemen snel contact met u op!

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht