Expertise – Met elkaar de juiste richting vinden.

Onze medewerkers vervullen bij onze klanten ad interim verschillende functies op het terrein van financiën en control. Daarnaast voeren wij voor klanten de financiële, personele en salarisadministratie die zij geheel of gedeeltelijk aan ons hebben uitbesteed.

Wie zijn wij?

EFK Interim-management en advies ondersteunt sinds 1997 overheids- en not-for-profitinstellingen bij financiële, administratieve en controlvraagstukken. Wij hebben ons bewust gespecialiseerd in de dienstverlening aan de (semi-)publieke sector. Niet alleen omdat wij van mening zijn dat in de publieke sector met haar specifieke eigenschappen en cultuur, specialisme de meeste toegevoegde waarde biedt.

Maar ook omdat wij ons thuis voelen in deze sector en wij maatschappelijke instellingen een warm hart toedragen. Onze medewerkers vervullen bij onze klanten ad interim verschillende functies op het terrein van financiën en control. Daarnaast voeren wij voor klanten de financiële, personele en salarisadministratie die zij geheel of gedeeltelijk aan ons hebben uitbesteed.

Wat doen wij voor onze klanten?

Hieronder vindt u een kleine greep uit onze werkzaamheden:

Het tijdelijk invullen van financiële en controlfuncties op leidinggevend niveau (interim-management). Voorbeelden zijn: hoofd middelen, hoofd financiën, hoofd financiële administratie, concerncontroller, hoofd planning & control, hoofd financieel beleid, hoofd P&O, projectleider etc.

Het tijdelijk invullen van financiële en controlfuncties op uitvoerend niveau (junior, medior en senior). Voorbeelden zijn: medewerker financiën, medewerker planning & control, financieel consulent, business controller, sector/regiocontroller, medewerker financieel beleid, medewerker salarisadministratie, medewerker P&O.

Administratieve ondersteuning bij het opstellen van een begroting, managementrapportages, jaarrekening, projectverantwoordingen, subsidieafrekeningen e.d.

Het opzetten, uitvoeren en evalueren van financial, operational of rechtmatigheidsaudits.

Het voeren van de financiële administratie of personele en salarisadministratie bij ons op kantoor of op locatie van de klant (uitbesteding).

Het verzorgen van trainingen over onderwerpen zoals auditing, verslaggeving, administratieve organisatie en interne beheersing, rechtmatigheid.

Advies en consultancy over onderwerpen zoals organisatieadvies, due diligence onderzoeken, rekenkameronderzoeken en inrichting financiële functie.

Klanten van EFK

Onze klanten zijn instellingen van zowel kleine, middelgrote als grote omvang in de overheids- en not-for-profitsector. Voorbeelden van publieke instellingen die klant van EFK zijn: gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, provincies, woningcorporaties en stichtingen.

Onze medewerkers hebben naast een of twee specialismen zoals gemeente, zorg of onderwijs, vaak ervaring met meerdere sectoren. Hierdoor bestrijkt onze kennis en ervaring een breed spectrum in de branche van de overheid en not-for-profit.

Bovendien zijn wij goed bekend met de branche. Onze specialisten hebben in de praktijk bewezen zich ook snel te kunnen inwerken in een sector waarmee zij minder ervaring hebben. Vaak hebben verschillende sectoren ook raakvlakken met elkaar zoals vergelijkbare verslaggevingsregels of financiering en bekostiging. Verder zijn de lijnen binnen ons kantoor kort waardoor medewerkers een beroep kunnen doen op de specialistische kennis van collega’s.

Ons beleid is dat wij geen opdrachten aannemen waarvan wij niet voor 100% zijn overtuigd dat wij daarvoor ruim voldoende kennis en ervaring in huis hebben. Bij EFK kunt u er zeker van zijn dat het vertrouwen van (potentiële) klanten niet wordt beschaamd. Wij zijn ons ervan bewust dat vertrouwen te voet komt maar te paard gaat.

Waarom EFK?

Wij willen niet onbescheiden of arrogant overkomen, maar willen onszelf natuurlijk ook niet tekortdoen. Naar onze mening zijn dit goede redenen om voor EFK te kiezen:

Wij zijn aantoonbaar en sinds 1997 een betrouwbare en discrete partner van verschillende overheids- en not-for-profitinstellingen. Sommige klanten zijn vanaf de oprichting van EFK tot op heden nog steeds klant van ons. Daar zijn wij dan ook best trots op.

U kunt bij ons verder rekenen op een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Wij realiseren ons dat bij het werken voor de publieke sector ook een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, kosten- en tarievenstructuur hoort. Bij ons zult u dan ook geen excessieve salarissen aantreffen. Wij zitten bijvoorbeeld ruim onder de Balkenendenorm en daar schamen wij ons ook niet voor. Integendeel: wij vinden dat dit zo hoort.

Onze tarieven zijn altijd relatief laag geweest. Niet alleen in een tijd waarin door de economische crisis de tarieven van commerciële bureaus onder druk staan. Ook in de economisch voorspoedige jaren waarin geen sprake is van prijsdruk. De visie van EFK is dat de hoogte van de tarieven een bedrijfseconomisch gezonde bedrijfsvoering mogelijk moet maken zonder excessief te zijn. In de publieke sector wordt immers gewerkt met maatschappelijke middelen. Daarbij hoort een doelmatige en verantwoorde besteding.

Wij zijn een organisatie met een oprechte betrokkenheid en no-nonsense mentaliteit, zoals veel klanten van ons dat zijn. EFK voelt zich dan ook goed thuis in deze sector.