Geen categorie

­
23 05, 2019

Standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

23 mei 2019|Geen categorie|

Wanneer een organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan is het verplicht om afspraken te maken over de verwerking van de gegevens. Deze verplichting vloeit voort uit de privacywetgeving. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in [...]

23 05, 2019

De ene audit is de andere niet (deel 2)

23 mei 2019|Geen categorie|

In het eerste deel van deze serie artikelen over het inrichten van een audit, hebben we het gehad over controledoelstellingen en het doel van een audit . Klik hier om deel 1 terug te lezen. Een ander belangrijk aspect is [...]

26 02, 2019

De ene audit is de andere niet (deel 1)

26 februari 2019|Geen categorie|

Inleiding “De controledoelstelling is het vaststellen van de volledigheid, juistheid, bestaan, waardering, accuratesse en rechtmatigheid van …” is een veel voorkomende zinsnede in een zogenaamde auditplan of controleplan. Door zo veel mogelijk controledoelstellingen op te sommen, lijkt het misschien alsof [...]

20 02, 2019

Na jeugd vanaf 2019 ook overschrijding WMO uitgaven?

20 februari 2019|Geen categorie|

Gemeenten houden hun hart vast voor de ontwikkeling van de WMO uitgaven vanaf 2019. De invoering van het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken zal naar verwachting leiden tot een flinke toename van het aantal Wmo-gebruikers en daarmee van [...]

20 02, 2019

Dag CAR-UWO, Hallo Cao Gemeenten

20 februari 2019|Geen categorie|

Inleiding1 januari 2020 is het zover: dan vervalt de CAR-UWO en wordt de Cao Gemeenten van kracht. De VNG en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten. In maart [...]

19 02, 2019

Vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen helaas (nog?) niet van de baan

19 februari 2019|Geen categorie|

Inleiding Recent is het besluit zorgvrijstelling gepubliceerd, in december 2018. De hoop dat dit besluit duidelijkheid zou geven voor de eventuele vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen, is helaas niet (volledig) uitgekomen. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Sinds 2015 zijn gemeenten zijn sinds [...]

18 02, 2019

Common Ground? Meer grip op gemeentelijke informatievoorziening!

18 februari 2019|Geen categorie|

Common Ground is de beweging om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten en met ketenpartners. Het is geen verbouwing van het bestaande, er wordt gebouwd alsof [...]

18 02, 2019

Elektronisch factureren: Maak haast en let op!

18 februari 2019|Geen categorie|

Vanaf 18 april 2019 moeten gemeenten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Het programmabureau PIANOo heeft een kaart gemaakt waaruit blijkt dat het halen van 18 april nog een hele klus zal worden voor de nodige gemeenten. Een groot aantal is [...]

4 12, 2018

Tekorten Jeugdhulp; een neverending story?

4 december 2018|Geen categorie|

Veel gemeenten komen geld tekort om de taken in het sociaal domein goed uit te voeren. 77 gemeenten komen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds tekortgemeenten 2018 (ter compensatie van tekorten in 2016 en 2017). Het gezamenlijke [...]

3 12, 2018

Grondbeleid en -exploitatie, handreiking voor raadsleden

3 december 2018|Geen categorie|

Recentelijk is de handreiking grondbeleid voor raadsleden geactualiseerd. De vorige versie was uit de crisistijd (2014). In de huidige tijd van economische groei, maatschappelijke issues (immigratie, energietransitie, klimaatadaptie, vergrijzing en een woningtekort dat kan oplopen tot 1 miljoen woningen, biedt [...]