Renee Groot

­

About Renee Groot

This author has not yet filled in any details.
So far Renee Groot has created 79 blog entries.
25 09, 2018

SISA accountantsproof?

25 september 2018|Geen categorie|

Vanaf de verantwoording over 2006 worden specifieke uitkeringen verantwoord via het principe van Single information Single audit (SiSa). Ondanks de jarenlange ervaring met de Sisa-verantwoording levert het jaarlijkse controle- en verantwoordingsproces toch nog wel de nodige knelpunten op en leidt [...]

21 08, 2018

Bent u al gereed voor de nieuwe wet rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020?

21 augustus 2018|Geen categorie|

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt per 1 januari 2020 in werking. De huidige arbeidsvoorwaarden voor gemeenten zijn opgenomen in twee overeenkomsten: een Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en een Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Deze vormen samen de CAR-UWO die vergelijkbaar is met [...]

21 08, 2018

Vergeet niet aanvraag compensatie btw-sportvrijstellingen vóór 1 december a.s. in te dienen

21 augustus 2018|Geen categorie|

Eind vorig jaar maakt de minister van Financiën bekend dat de btw-sportvrijstellingen in 2019 worden uitgebreid. Voor gemeenten betekent dit een financieel nadeel. Afgesproken is dat gemeenten vanaf 2019 hiervoor volledig worden gecompenseerd, voor de btw op kosten van aanleg, [...]

21 08, 2018

Herziening verdeling gemeentefonds voor 2021 verwacht

21 augustus 2018|Geen categorie|

Afgelopen voorjaar hebben gemeenten en het Rijk afgesproken om de verdeling van het gemeentefonds te herijken en te wijzigen. Deze herziening is gepland voor 2021. Komende jaren vindt ook de overheveling van het sociaal domein naar de algemene uitkering plaats. [...]

25 06, 2018

Nieuwe compensatieregeling Sport (SPUK sport)

25 juni 2018|Geen categorie|

De btw-sportvrijstelling wordt 'verruimd' per 1 januari 2019. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 geen btw meer in vooraftrek brengen voor kosten van het ter beschikkingstelling van sportaccommodaties, zie onder meer de berichtgeving hierover in de mei circulaire van het Rijk.  Het Rijk zal dit [...]

21 06, 2018

Zijn de PGB bestedingen van uw gemeente rechtmatig?

21 juni 2018|Geen categorie|

SVB De Auditdienst van de SVB heeft de verantwoordingen 2015 en 2016 van de SVB gecontroleerd. Bij beide verantwoordingen is een afkeurend oordeel verstrekt door de Auditdienst van de SVB. Ook voor 2017 is het oordeel afkeurend, blijkens de [...]

20 06, 2018

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

20 juni 2018|Geen categorie|

De afgelopen jaren is het aantal pleegkinderen met zogenoemde verlengde pleegzorg gestegen. Gemeenten, pleegzorgaanbieders en het Rijk vinden het van belang dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze [...]

20 06, 2018

Veel gestelde vragen over het 3 Lines of Defence model

20 juni 2018|Geen categorie|

Wij hebben gemerkt dat er de laatste tijd veel vragen zijn over het onderwerp “3 Lines of Defence”. Mede omdat er veel discussie is bij gemeenten of en in hoeverre de externe accountant bij de accountantscontrole kan steunen op de [...]

15 06, 2018

Versterking decentrale rekenkamers (onafhankelijk rekenkamer)

15 juni 2018|Geen categorie|

Het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamer is begin juni in consultatie gegaan. In het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht om te werken met een onafhankelijke rekenkamer. Het verbieden van een rekenkamer(commissie) met daarin (alleen) raadsleden ziet de regering als een noodzakelijke voorwaarde [...]

15 06, 2018

WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) middelen en gemeentefonds?

15 juni 2018|Geen categorie|

Specifieke uitkering De WEB-middelen zijn sinds 2015 in de vorm van een specifieke uitkering verstrekt om te voorkomen dat deze zouden ‘verdwijnen’ in de transitie van de WMO. De middelen zouden per 2018 over kunnen gaan in het gemeentefonds omdat [...]

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
611073212