Raymond Barendse

­

About Raymond Barendse

This author has not yet filled in any details.
So far Raymond Barendse has created 55 blog entries.
29 07, 2016

Belangstelling voor praktijk opfriscursus auditing?

29 juli 2016|Geen categorie|

EFK heeft van een aantal gemeenten de vraag gekregen of EFK een cursus kan verzorgen over auditing. Wij zijn daarom bezig om te inventariseren of er voldoende belangstelling is om een opfriscursus in een bepaalde regio op te zetten. Er [...]

29 07, 2016

Voorkom controle op controle, daar wordt niemand gelukkig van…

29 juli 2016|Geen categorie|

Met name de laatste tijd is opvallend veel discussie over de positionering van de interne controle-functie bij gemeenten. Dat is waarschijnlijk niet in de laatste plaats ontstaan doordat externe accountants scherper zijn gaan letten op de naleving van de beroepsvoorschriften. [...]

28 07, 2016

Notitie Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden SVLO

28 juli 2016|Geen categorie|

Overheidsinstellingen werken vaak samen om efficiency- en/of kwaliteitsvoordelen te behalen. Zo nemen bijvoorbeeld gemeenten vaak deel in gemeenschappelijke regelingen op het gebied van het sociaal domein, administratieve diensten, veiligheid etc. De wetgever heeft beaamd dat het onwenselijk is om de [...]

28 07, 2016

Heeft uw gemeente ook veel problemen gehad met de accountant?

28 juli 2016|Geen categorie|

De afgelopen periode is er bij veel gemeenten meer dan normaal gedoe geweest met de accountant. Het meest genoemde probleem betrof de controle van het sociaal domein. Het “hoogtepunt” hiervan is het gevolg dat veel gemeenten niet op tijd de [...]

18 07, 2016

Administratieve lasten Jeugd en WMO

18 juli 2016|Geen categorie|

Het kan u niet zijn ontgaan: gemeenten en aanbieders hebben in 2015, het overgangsjaar van de decentralisaties, een forse inspanning geleverd. Helaas moeten we achteraf ook constateren dat de administratieve lasten voor de zorgaanbieders flink zijn toegenomen. Wat kunnen we [...]

18 07, 2016

Regie op de accountantscontrole sociaal domein (Jeugdhulp/WMO)

18 juli 2016|Geen categorie|

Een van de workshops van de regiodagen Gemeentefinanciën 2016 ging over de vraag: hoe houden we regie op het verantwoordingsproces en de accountantscontrole Sociaal Domein? Vrijwel elke gemeente heeft in enige of grote mate geworsteld met deze vraag, of worstelt [...]

17 05, 2016

Deelname EFK aan Alkmaar City Run

17 mei 2016|Geen categorie|

Vrijdag 6 mei jl. stonden de fanatieke medewerkers van EFK Interim-management en Advies aan de start van de Alkmaar City Run. Wij gingen de uitdaging aan om het parcours van 5 kilometer dwars door de binnenstad van Alkmaar zo snel [...]

6 05, 2016

Concept handreiking kostentoerekening gemeentelijke heffingen bij VNG op te vragen

6 mei 2016|Geen categorie|

Vanaf de begroting 2017 zijn nieuwe begrotingsregels van toepassing als gevolg van de aanpassing van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). De nieuwe regels zijn onder andere van belang voor de gemeentelijke heffingen. Deze hebben onder andere [...]

25 04, 2016

Een impressie van de rondetafeldiscussie NBA/VRC over het gebruik maken van werkzaamheden van interne auditors

25 april 2016|Geen categorie|

De branchegroep publieke sector van de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) en VRC (Vereniging van Registercontrollers) heeft in maart jl. een rondetafeldiscussie georganiseerd over de zogeheten Standaard 610. In Standaard 610 zijn controlevoorschriften opgenomen over het gebruik maken van de [...]

21 04, 2016

Onderwijshuisvesting zorgen

21 april 2016|Geen categorie|

Verschillende instanties hebben al eerder hun zorgen uitgesproken over het huidige stelsel van (de bekostiging van) de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs. De Algemene Rekenkamer gaat bijvoorbeeld hierop in in haar onderzoeksrapport ‘Scholen in het primair en voortgezet [...]