Raymond Barendse

­

About Raymond Barendse

This author has not yet filled in any details.
So far Raymond Barendse has created 61 blog entries.
8 07, 2022

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugd

8 juli 2022|Geen categorie|

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt de zorg en ontvangt via het gemeentefonds budget. Het vaststellen van de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige, oude definitie, leidde tot onduidelijkheid [...]

7 07, 2022

Wat te doen bij hoog aantal verlofdagen? Procedure en inzichten

7 juli 2022|Geen categorie|

De procedure rondom de verlofregistratie is er niet een die veel aandacht krijgt van het management, de (verbijzonderde) interne controle afdeling en/of de externe accountant. Hoewel de systemen op zich in staat zijn om inzicht te geven in zaken als [...]

30 06, 2022

Wet versterking decentrale rekenkamers

30 juni 2022|Geen categorie|

Het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. De langverwachte invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is ook een onderdeel van dit wetsvoorstel. Wettelijke Rekenkamer Het wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de huidige rekenkamerfunctie [...]

15 02, 2022

WMO abonnementstarief leidt tot oplopende tekorten

15 februari 2022|Geen categorie|

Het abonnementstarief is sinds bekendmaking van de invoering in 2019 een bron van discussie geweest. Sinds de invoering van het WMO-abonnementstarief betaalt iedereen een vaste eigen bijdrage voor een WMO-voorziening van maximaal 19 euro per maand, ongeacht het inkomen. Sinds [...]

4 02, 2022

Rechtmatigheid en identificatieplicht bijstand

4 februari 2022|Geen categorie|

Accountants signaleren bij hun controle steeds vaker tekortkomingen bij de uitvoering van de identificatieplicht bij bijstandsverlening. Dit als gevolg van niet voldoende of niet geschikte controle-informatie. In het kader van de rechtmatigheidscontroles bij de Tozo-regeling over 2020 kwam dit probleem [...]

13 01, 2022

Is uw gemeente er écht klaar voor?

13 januari 2022|Geen categorie|

Er is al veel geschreven over de rechtmatigheidsverantwoording door gemeenten. Deze zal naar verwachting vanaf 2022 van kracht gaan. In dat kader is bij veel gemeenten het bekende “Three Lines of Defence” model ingevoerd. Daarmee lijken gemeenten in ieder geval [...]

26 05, 2020

Lucht Je Hart

26 mei 2020|Geen categorie|

Het zijn rare, hectische en onzekere tijden. Door de Coronacrisis staat iedereen die in het onderwijs werkt onder enorme druk. De mentale en emotionele belasting is groot. Medewerkers die behoefte hebben om alles op een rijtje te zetten, stoom af [...]

6 02, 2017

Onderwijshuisvesting – update decentralisatie buitenonderhoud

6 februari 2017|Geen categorie|

Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van basisscholen (primair onderwijs) overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Het geld dat vóór 2015 via het gemeentefonds voor deze taak beschikbaar was voor gemeenten is vanaf 2015 toegevoegd [...]

6 02, 2017

Wijziging voorwaarden aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017

6 februari 2017|Geen categorie|

Wijziging voorwaarden aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017 De procedure voor de aanvraag van deze uitkering is voor 2016 ongewijzigd ten opzichte van 2015. Voor het jaar 2016 kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2017 een vangnetuitkering aanvragen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. [...]

6 02, 2017

Verdwijnt de (onbetaalde) mantelzorg?

6 februari 2017|Geen categorie|

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 11 januari een uitspraak waarbij zij stelt dat (huishoudelijke) hulp van een vrouw aan haar moeder niet kan worden aangemerkt als mantelzorg, omdat zij (de dochter) de hulp niet bereid is te [...]

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
611073212