Monthly Archives: oktober 2019

­
17 10, 2019

BADO: notitie grondexploitaties

17 oktober 2019|Geen categorie|

De commissie BADO brengt richtinggevende notities uit met een nadruk op de hoe-vraag en de interpretatie van bestaande wet- en regelgeving, voor wat betreft knelpunten en gezamenlijke oplossingen die raken aan de bedrijfsvoering en de accountantscontrole van decentrale overheden. De [...]

17 10, 2019

Hoe weet u of uw gemeente in control is?

17 oktober 2019|Geen categorie|

Vanaf 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. Dat gebeurt nu nog door de externe accountant. Wat deze wijziging precies inhoudt voor het college, de accountant en andere belanghebbenden zoals de [...]

17 10, 2019

Bbz vanaf 2020: meer financieel risico voor gemeenten! Maar ook meer kansen!

17 oktober 2019|Geen categorie|

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt perspectief aan beginnende ondernemende bijstandsgerechtigden en een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem, maar met een levensvatbare onderneming. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Bbz 2004 op [...]

15 10, 2019

De ene audit is de andere niet (deel 3)

15 oktober 2019|Geen categorie|

In de vorige delen van dit artikel zijn de doelstellingen van een audit (deel 1) en het scoremodel (deel 2) behandeld. Het thema van dit laatste deel heeft betrekking op de toetsvragen: hoe bepaal je de juiste toetsvragen voor een [...]

11 10, 2019

Rekent u op uw rekenkamer?

11 oktober 2019|Geen categorie|

Voor de controlefunctie van de raad is het van groot belang dat er in elke gemeente gedegen rekenkameronderzoek plaatsvindt naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Dit is verder toegenomen door de [...]

11 10, 2019

En je nieuwe accountant is….

11 oktober 2019|Geen categorie|

De Commissie toekomst  accountancysector (CTA), die op 1 januari 2019 door de minister van Financiën is ingesteld, heeft haar voorlopige bevindingen in een tussenrapport op dinsdag 1 oktober gepubliceerd. De taak van de CTA is kort gezegd, maatregelen te onderzoeken om de [...]

611073212