Monthly Archives: juni 2019

­
12 06, 2019

Belprotocol t.b.v. controle prestatielevering PGB

12 juni 2019|Geen categorie|

In de BADO notitie PGB-verantwoording/controle door gemeenten wordt uitgebreid ingegaan op de (aanvullende) werkzaamheden die een gemeente dient uit te voeren om de getrouwheid en rechtmatigheid van de PGB-last in de jaarrekening te borgen. Onvoldoende werkzaamheden, en derhalve onvoldoende controle-informatie [...]

7 06, 2019

Rechtmatigheidsverantwoording college 2021 en verbetering wettelijke accountantscontrole graag meer in samenhang zien?

7 juni 2019|Geen categorie|

Het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording college is hot en kan zich verheugen op een brede belangstelling. Tijdens bijeenkomsten in Zeist, Almere en Uden is veel gediscussieerd over de aankomende wetswijziging en zijn ervaringen met huidige en toekomstige invullingen uitgewisseld. Veel gemeenten zijn [...]

7 06, 2019

Niet-goedkeurende controleverklaring door fouten in het kader van aanbesteden

7 juni 2019|Geen categorie|

Kenniscentrum Europa decentraal heeft in samenwerking met het ministerie van BZK de jaarverslagen van 43 gemeenten met een niet-goedkeurende controleverklaring vanwege onregelmatigheden met betrekking tot (Europees) aanbesteden onder de loep genomen. De bevindingen naar aanleiding van hun analyse zijn gegroepeerd [...]

611073212