Monthly Archives: november 2018

­
27 11, 2018

Intervisie Inkopen en Aanbesteden

27 november 2018|Geen categorie|

Op donderdag(middag) 8 november vond in Alkmaar een intervisie/netwerkbijeenkomst plaats voor (concern)controllers/financials werkzaam bij gemeenten, georganiseerd door EFK Interim-management en advies. De bijeenkomst stond geheel in het teken van “inkopen en aanbesteden”. Jurist en specialist (Europees) aanbestedingsrecht Henk van der [...]

19 11, 2018

Consequenties nieuwe BBV notitie incidentele baten en lasten

19 november 2018|Geen categorie|

De terminologie ‘incidenteel’ en ‘structureel’  is bepaald niet spannend, totdat blijkt dat de gemeentelijke begroting niet voldoet aan wet- en regelgeving en een gemeente (mogelijk) onder (preventief) toezicht van de provincie komt. Op 30 augustus 2018 heeft de commissie BBV de [...]

2 11, 2018

Rechtmatigheidsverklaring gemeente komt dichterbij

2 november 2018|Geen categorie|

Ontwikkelingen inzake rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente 2021 De kogel is door de kerk! Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf [...]

611073212