Monthly Archives: september 2018

­
28 09, 2018

Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

28 september 2018|Geen categorie|

Al langere tijd zijn er problemen rondom Europees aanbesteden in het sociaal domein. De minister van VWS heeft op 4 juli 2018 een (Europese) strategie gepresenteerd met daarin de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen voor inkoop en [...]

25 09, 2018

Uit de schuldhulp

25 september 2018|Geen categorie|

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de aangekondigde investeringen op het gebied van schuldhulpverlening nog eens bevestigd. In de miljoennota wordt geschreven dat Nederlandse huishoudens “lange balansen” hebben, dus zowel grote vermogen als hoge schulden. Dat kan vervolgens een economische neergang [...]

25 09, 2018

SISA accountantsproof?

25 september 2018|Geen categorie|

Vanaf de verantwoording over 2006 worden specifieke uitkeringen verantwoord via het principe van Single information Single audit (SiSa). Ondanks de jarenlange ervaring met de Sisa-verantwoording levert het jaarlijkse controle- en verantwoordingsproces toch nog wel de nodige knelpunten op en leidt [...]

611073212