Monthly Archives: augustus 2018

­
21 08, 2018

Bent u al gereed voor de nieuwe wet rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020?

21 augustus 2018|Geen categorie|

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt per 1 januari 2020 in werking. De huidige arbeidsvoorwaarden voor gemeenten zijn opgenomen in twee overeenkomsten: een Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en een Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Deze vormen samen de CAR-UWO die vergelijkbaar is met [...]

21 08, 2018

Vergeet niet aanvraag compensatie btw-sportvrijstellingen vóór 1 december a.s. in te dienen

21 augustus 2018|Geen categorie|

Eind vorig jaar maakt de minister van Financiën bekend dat de btw-sportvrijstellingen in 2019 worden uitgebreid. Voor gemeenten betekent dit een financieel nadeel. Afgesproken is dat gemeenten vanaf 2019 hiervoor volledig worden gecompenseerd, voor de btw op kosten van aanleg, [...]

21 08, 2018

Herziening verdeling gemeentefonds voor 2021 verwacht

21 augustus 2018|Geen categorie|

Afgelopen voorjaar hebben gemeenten en het Rijk afgesproken om de verdeling van het gemeentefonds te herijken en te wijzigen. Deze herziening is gepland voor 2021. Komende jaren vindt ook de overheveling van het sociaal domein naar de algemene uitkering plaats. [...]

611073212