Monthly Archives: april 2018

­
19 04, 2018

Gemeentefonds – toerekening naar taken

19 april 2018|Geen categorie|

Inkomsten gemeenten Gemeenten ontvangen diverse inkomsten. Niet altijd is een duidelijke link te leggen tussen de inkomsten en de werkzaamheden die de gemeente daarvoor uit moet voeren. De inkomsten van gemeenten zijn onder te verdelen in: Gemeentefonds De middelen uit [...]

17 04, 2018

Commissie BBV geeft nadere uitleg over tussentijds winst nemen bij grondexploitaties

17 april 2018|Geen categorie|

Naar aanleiding van vragen over het onderwerp tussentijds winst nemen bij positieve grondexploitatiecomplexen behandeld in de Notitie Grondexploitatie 2016, heeft de commissie BBV een aanvullende notitie grondexploitatie gepubliceerd. Klik hier voor de volledige notitie. De commissie stelt dat het verantwoorden [...]

16 04, 2018

Toekomstbestendige PGB

16 april 2018|Geen categorie|

Afgelopen februari zijn door minister de Jonge (VWS) vier eindrapporten gepresenteerd waarin onderzoek en richtingen zijn uiteengezet voor het toekomstbestendig maken van het persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij wordt bovenal benadrukt dat het pgb een belangrijk en waardevol instrument is voor [...]

16 04, 2018

Uitreiking cheque aan Dierentehuis Alkmaar

16 april 2018|Geen categorie|

Op zaterdag 14 april ontving Dierentehuis Alkmaar een cheque van € 2.000 euro. Dierentehuis Alkmaar kwam dit jaar als eerste uit de bus van de goede doelen actie van EFK. Dierentehuis Alkmaar verzorgt de opvang en (her)plaatsing van honden en [...]

16 04, 2018

Gebeurtenissen na balansdatum, hou er rekening mee in je planning…

16 april 2018|Geen categorie|

Aanleiding De gebeurtenissen na balansdatum roepen zowel bij de opstellers van de jaarrekening als bij het management vaak onduidelijkheden op. Worden gebeurtenissen na balansdatum verwerkt in de jaarrekening? Wanneer wel, wanneer niet? En als ik het wel moet verwerken, op welke manier [...]

16 04, 2018

Abonnementstarief Wmo 2019

16 april 2018|Geen categorie|

Regeerakkoord Eerder informeerden wij u over de extra gemeentelijke uitgaven Wmo voor gemeenten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo vanaf 2019. Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en te voorkomen dat een stapeling van eigen bijdragen [...]

611073212