Monthly Archives: januari 2018

­
26 01, 2018

De gevolgen van de wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang

26 januari 2018|Geen categorie|

Inleiding Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. De  kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelwerk veranderen. Beroepskracht - kindratio De beroepskracht – kindratio (bkr) gaat omhoog zodat de groepsgrootte en groepssamenstelling in de [...]

26 01, 2018

De Omgevingswet – Financiële consequenties

26 januari 2018|Geen categorie|

Aanleiding De meeste gemeenten treffen voorbereidingen om de Omgevingswet te implementeren, die naar verwachting met ingang van 2021 in werking zal treden. Doelstelling van deze wet is een basis te leggen voor integraal beheer van en ontwikkelingen in de fysieke [...]

26 01, 2018

Integratie-uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 toegevoegd aan het gemeentefonds

26 januari 2018|Geen categorie|

Integratie-uitkering Sociaal Domein Via de integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD) zijn aan de gemeenten de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie. Een integratie-uitkering is een geoormerkt deel van het gemeentefonds en wordt gebruikt om [...]

611073212