Monthly Archives: november 2017

­
9 11, 2017

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) treedt per 25 mei 2018 in werking. Bent u al voorbereid?

9 november 2017|Geen categorie|

Inwerkingtreding Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. ​ De AVG [...]

6 11, 2017

Controle op levering van de zorg: benut en activeer de cliënt

6 november 2017|Geen categorie|

Inmiddels lopen we naar het einde toe van het 3e jaar van de decentralisatie van het sociaal domein ten aanzien van de Jeugdzorg en de Wmo. Een goed moment voor gemeenten om te evalueren. Wat gaat goed en wat moet [...]

3 11, 2017

Standard Business Reporting (SBR): wat is het en welke rol heeft de gemeente?

3 november 2017|Geen categorie|

Doel en toepassing SBR Het doel van SBR is om de administratieve lasten van de digitale overheid te verlagen, de transparantie te verhogen en de kwaliteit van de data te verbeteren door gebruik te maken van een nationale standaard voor [...]

3 11, 2017

Vanaf 2019 Extra gemeentelijke uitgaven Wmo als gevolg van abonnementstarief

3 november 2017|Geen categorie|

Regeerakkoord Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en te voorkomen dat een stapeling van eigen betalingen plaatsvindt is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken [...]

3 11, 2017

Einde DBC-systematiek – fall back en bevoorschotting

3 november 2017|Geen categorie|

Vanaf 1 januari 2018 moet de jeugd GGZ ingekocht worden op basis van een nieuw bekostigingsmodel omdat de DBC-systematiek verdwijnt. Op diverse manieren informeert de VNG gemeenten en zorgaanbieders over het te doorlopen proces, de onderbouwing van uurtarieven en spelregels [...]

611073212