Monthly Archives: september 2017

­
8 09, 2017

Klant van EFK of het Servicehuis?

8 september 2017|Geen categorie|

(Vaste) klanten van EFK hebben bij ons natuurlijk een streepje voor. Heeft uw organisatie dit jaar een opdracht gegund aan EFK Interim-management en advies? Dan kunt u desgewenst het cursusmateriaal opvragen van de interne trainingen van EFK zodra die beschikbaar [...]

8 09, 2017

Rechtmatigheidscontrole blijft voorlopig onderdeel takenpakket externe accountant

8 september 2017|Geen categorie|

Een van de aanbevelingen uit het VNG-rapport Vernieuwing accountantscontrole gemeenten van juli 2015 was het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de controle op rechtmatig handelen van de gemeente van de accountant naar het college van B&W.  De VNG streeft naar [...]

6 09, 2017

Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)

6 september 2017|Geen categorie|

Een programmabegroting is voor de burgers en ook vaak voor bestuurders én medewerkers een "ver van mijn bed show". Op zich niet vreemd, want het is een dik digitaal boek met veel proza en complexe cijfers. Een BIEO kan een prima [...]

5 09, 2017

Wetswijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

5 september 2017|Geen categorie|

Aanleiding Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van de jeugdhulp. De verantwoordelijk gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als het gezag niet bij de ouders ligt moet [...]

611073212