Monthly Archives: juni 2017

­
9 06, 2017

Ondergang van de Kindertelefoon

9 juni 2017|Geen categorie|

De toekomst van een aantal landelijke voorzieningen in het sociaal domein is al langere tijd onderwerp van gesprek. Die voorzieningen zijn tijdelijk door de VNG gecoördineerd en bekostigd vanuit het Gemeentefonds. Bekostiging via een uitname uit Gemeentefonds is in strijd [...]

9 06, 2017

Jeugdhulp, van transitie naar transformatie

9 juni 2017|Geen categorie|

Aanleiding decentralisaties De versnippering, financiële onbeheersbaarheid en daardoor de gebrekkige werking van het zorgstelsel gaf aanleiding tot de Jeugdwet. Het uiteindelijke doel van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van [...]

8 06, 2017

Gemeente onnodig in VPB-heffing?

8 juni 2017|Geen categorie|

Veel gemeenten zijn nu druk bezig met de implementatie van VPB in de administratie en het voorbereiden van de (eerste) jaaraangifte over 2016. Wellicht bent u zelfs al gestart met vergaande voorbereidingen met de fiscale waardering voor de openingsbalans, bijvoorbeeld [...]

1 06, 2017

Onderwijsvrijstelling in de btw verruimd: de horizon is verbreed!

1 juni 2017|Geen categorie|

Gemeenten en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden in deze editie van Gemeentegoed een artikel over een casus waarbij de uitspraak van het Europese hof leidt tot een verruiming van de onderwijsvrijstelling in de btw. Een verruiming [...]

611073212