Monthly Archives: april 2017

­
7 04, 2017

Materiële controle Jeugdwet, een stappenplan

7 april 2017|Geen categorie|

De gemeenten hebben de taak de doelmatigheid van de geleverde jeugdhulp te borgen (is zorg geleverd die aansluit bij de zorgvraag van de burger?) en aan te tonen dat de uitgaven aan jeugdhulp rechtmatig zijn (is de zorg feitelijk geleverd). [...]

7 04, 2017

IV3 (of straks I4All) aanlevering niet zomaar een invuloefening!

7 april 2017|Geen categorie|

In de gemeentelijke planning en control krijgt het formuleren van uitgangspunten hoe om te gaan met IV3 steeds meer aandacht. Het is van belang om in overleg met het college en de raad duidelijke uitgangspunten voor de inrichting van de [...]

5 04, 2017

Finale afrekening in de zorg: een zegen of een vloek?

5 april 2017|Geen categorie|

De mogelijkheid tot finale afrekening is al eerder in 2015, mede als resultaat van bestuurlijke afstemming tussen rijk, VNG, brancheorganisatie en accountants, door de VNG met haar leden gecommuniceerd. Als een gemeente overgaat tot finale afrekening met een zorgaanbieder, dan [...]

5 04, 2017

Wetswijziging precariobelasting

5 april 2017|Geen categorie|

Wat is precariobelasting? Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn: reclamevoorwerpen aan de gevel, het uitstallen van goederen en nutsleidingen. De precariobelasting wordt opgelegd door gemeenten. Afschaffen Zowel de Tweede [...]

611073212