Monthly Archives: februari 2017

­
17 02, 2017

EFKartoon februari

17 februari 2017|Geen categorie|

17 02, 2017

Leren denken als een zorgverzekeraar

17 februari 2017|Geen categorie|

Waar letten zorgverzekeraars op bij het beoordelen van zorgaanbieders? Als zorgaanbieder kunt u geconfronteerd worden met een materiële controle, afkomstig van een zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. Een materiële controle is een controle op uw declaraties; is de zorg die achter [...]

6 02, 2017

Onderwijshuisvesting – update decentralisatie buitenonderhoud

6 februari 2017|Geen categorie|

Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van basisscholen (primair onderwijs) overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Het geld dat vóór 2015 via het gemeentefonds voor deze taak beschikbaar was voor gemeenten is vanaf 2015 toegevoegd [...]

6 02, 2017

Wijziging voorwaarden aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017

6 februari 2017|Geen categorie|

Wijziging voorwaarden aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017 De procedure voor de aanvraag van deze uitkering is voor 2016 ongewijzigd ten opzichte van 2015. Voor het jaar 2016 kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2017 een vangnetuitkering aanvragen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. [...]

6 02, 2017

Verdwijnt de (onbetaalde) mantelzorg?

6 februari 2017|Geen categorie|

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 11 januari een uitspraak waarbij zij stelt dat (huishoudelijke) hulp van een vrouw aan haar moeder niet kan worden aangemerkt als mantelzorg, omdat zij (de dochter) de hulp niet bereid is te [...]

6 02, 2017

Rechtmatigheid in de zorg: materiële controle

6 februari 2017|Geen categorie|

De laatste jaren is er in de politiek en media steeds meer aandacht voor rechtmatigheid in de zorg. Materiële controles worden als een van de middelen gezien om de uitgaven in de zorg te beheersen. Ook gemeenten moeten vanaf 2015 [...]

6 02, 2017

Handreiking staatssteun voor de overheid gepubliceerd

6 februari 2017|Geen categorie|

Medio januari is de Handreiking Staatssteun gepubliceerd. Aanleiding van de publicatie was voor het ministerie van BZK de modernisering van de staatssteunregels waarbij de regeldruk voor decentrale overheden helaas weer toeneemt. De handreiking is een goed hulpmiddel voor onder meer [...]

611073212