Monthly Archives: november 2016

­
29 11, 2016

Grote accountants keren kleine gemeenten rug toe

29 november 2016|Geen categorie|

De ene na de andere kleine gemeente luidt de noodklok dat ze geen accountant meer kunnen strikken. PwC, Deloitte, EY geven ze in toenemende mate te kennen niet langer de controle van de gemeentelijke jaarrekening te willen doen. Opzeggen contract [...]

29 11, 2016

EFKartoon Accountantskantoren willen geen gemeenten meer controleren

29 november 2016|Geen categorie|

21 11, 2016

Handreiking kostenonderbouwing heffingen

21 november 2016|Geen categorie|

Gemeenten zijn vanaf het begrotingsjaar 2017 verplicht een overzicht van baten en lasten op te nemen in de paragraaf lokale heffingen wanneer de gemeente kosten verhaalt. Deze verplichting vloeit voort uit de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies [...]

16 11, 2016

Vergeet niet de financiële verordening aan te passen aan het gewijzigde BBV

16 november 2016|Geen categorie|

De wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) betekent dat ook de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, ook wel de financiële verordening genoemd, moet worden gewijzigd. Dat moet op tijd gebeuren voordat de wijziging van het [...]

14 11, 2016

EFKartoon november

14 november 2016|Geen categorie|

611073212