Monthly Archives: april 2016

­
25 04, 2016

Een impressie van de rondetafeldiscussie NBA/VRC over het gebruik maken van werkzaamheden van interne auditors

25 april 2016|Geen categorie|

De branchegroep publieke sector van de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) en VRC (Vereniging van Registercontrollers) heeft in maart jl. een rondetafeldiscussie georganiseerd over de zogeheten Standaard 610. In Standaard 610 zijn controlevoorschriften opgenomen over het gebruik maken van de [...]

21 04, 2016

Onderwijshuisvesting zorgen

21 april 2016|Geen categorie|

Verschillende instanties hebben al eerder hun zorgen uitgesproken over het huidige stelsel van (de bekostiging van) de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs. De Algemene Rekenkamer gaat bijvoorbeeld hierop in in haar onderzoeksrapport ‘Scholen in het primair en voortgezet [...]

21 04, 2016

Verantwoording in het sociaal domein

21 april 2016|Geen categorie|

Over de problematiek rondom de financiële verantwoording in het sociaal domein over 2015 is al eerder en veel geschreven. De rechtmatigheid van de uitgaven van de zorgaanbieders blijft aandacht vragen en het laat beschikbaar komen van verantwoordingsinformatie vanuit de zorgaanbieders [...]

19 04, 2016

Wijziging Aanbestedingswet 2012 en implementatie Europese regelgeving vanaf 18 april 2016

19 april 2016|Geen categorie|

Op 28 februari 2014 zijn nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen aangenomen in Europa die uiterlijk op 18 april 2016 in Nederland moeten zijn geïmplementeerd en vanaf dat moment in Nederland gaan gelden. De minister van Economische Zaken heeft echter aangegeven dat dit [...]

19 04, 2016

Deelname aan onderzoek VU over controllersfunctie levert PE punten op

19 april 2016|Geen categorie|

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam heeft onder andere de NBA/VRC branchegroep Publieke Sector geïnformeerd over een onderzoek naar de inrichting van de controllersfunctie. Het doel van het onderzoek is te inventariseren welke activiteiten controllers in de dagelijkse praktijk verrichten en [...]

19 04, 2016

Niet de accountant maar het College van B&W moet wat van de rechtmatigheid vinden

19 april 2016|Geen categorie|

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer laten weten dat er een wetswijziging komt die colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en Gedeputeerde Staten (GS) verplicht een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening te geven. Dat zal, als [...]

19 04, 2016

Is nog meer (interne of externe) controle wel effectief?

19 april 2016|Geen categorie|

De rechtmatigheidsverklaring door het College van Burgemeester en Wethouders brengt wellicht meer met zich mee dan sommigen zich momenteel realiseren. Om verantwoord een uitspraak te kunnen doen, moet het College immers op een of andere manier vaststellen hoe het met [...]

611073212