Monthly Archives: februari 2016

­
23 02, 2016

NBA organiseert 3 maart a.s. een rondetafeldiscussie over het thema “gebruik maken van de werkzaamheden van interne auditors door de externe accountant”

23 februari 2016|Geen categorie|

Een aantal gemeenten is in discussie met hun accountant over de vraag of en zo ja, in welke mate de accountant gebruik mag maken van de werkzaamheden die de interne controleurs van de gemeente uitvoeren. De discussie heeft meestal een [...]

2 02, 2016

Gastschrijver St. Facit: heeft uw gemeente al voldaan aan de verplichting om de cliëntervaringen Wmo te inventariseren?

2 februari 2016|Geen categorie|

  In deze editie van EFK Gemeentegoed wil de stichting Facit gemeenten wijzen op de verplichting om de cliëntervaringen bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in kaart te brengen. Niet alle gemeenten hebben hier aan gedacht.   Voorlopige vragenlijst cliëntervaringen [...]

2 02, 2016

EFKartoon

2 februari 2016|Geen categorie|

1 02, 2016

Gastschrijver BTW specialist Less Grey over zonnepanelen

1 februari 2016|Geen categorie|

In deze editie van EFK Gemeentegoed heeft BTW specialist Less Grey een informatief artikel geschreven over de BTW (omzetbelasting) aspecten bij zonnepanelenprojecten van gemeenten waarbij de gemeenten voor hun inwoners kwantumkorting bedingen.  Soms wordt hierbij vergeten de inwoners op het [...]

1 02, 2016

Mag accountant niet meer steunen op de IC werkzaamheden van de gemeente?

1 februari 2016|Geen categorie|

De laatste tijd zijn er veel vragen gesteld of de accountant voor de jaarrekeningcontrole voortaan geen gebruik meer zou mogen maken van de interne controlewerkzaamheden (IC) van de gemeente. Bij sommige gemeenten heeft dat tot irritatie geleid omdat het gevoel [...]

1 02, 2016

Nieuwsflits SVLO over “discounted cashflowmethode” bij waardering grondexploitaties

1 februari 2016|Geen categorie|

De SVLO, Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden, heeft eind vorig jaar de handreiking “Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf”gepubliceerd (6 november 2015). SVLO is het samenwerkingsverband van de koepelverenigingen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en [...]

1 02, 2016

Geen goedkeurende verklaring over 2015 maar voor lief nemen?

1 februari 2016|Geen categorie|

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeenten eind december vorig jaar geïnformeerd over haar standpunt met betrekking tot de controleverklaring bij de gemeentelijke jaarrekeningen van 2015. De verwachting is namelijk dat bij de jaarrekeningen veel niet-goedkeurende controleverklaringen zullen [...]

611073212