Monthly Archives: december 2015

­
14 12, 2015

EFKartoon

14 december 2015|Geen categorie|

7 12, 2015

Vennootschapsbelasting: wat moeten samenwerkingsverbanden daarmee?

7 december 2015|Geen categorie|

Samenwerkingsverbanden hebben net als gemeenten te maken met de invoering van de vennootschapsbelasting (VpB). De begroting voor 2016 moet zijn samengesteld rekening houdend met de gevolgen van de invoering van de VpB. In de praktijk zien wij dat nog niet [...]

7 12, 2015

Omzetbelasting: hebben samenwerkingsverbanden ook daarmee te maken?

7 december 2015|Geen categorie|

Samenwerkingsverbanden lijken in de dagelijkse praktijk weinig te maken te hebben met omzetbelasting. Gemeenten mogen de omzetbelasting die wordt betaald over de meeste overheidsprestaties compenseren in het kader van het zogeheten BTW Compensatiefonds. De samenwerkingsverbanden moeten daarom de door hen [...]

7 12, 2015

De decentralisatie (3D) en samenwerkingsverbanden

7 december 2015|Geen categorie|

Een belangrijke ontwikkeling bij gemeenten is de invoering van de decentralisatie van de overheidstaken op het gebied van de zorg en participatie. Veel van de hiermee samenhangende taken worden uitgevoerd door samenwerkingsorganen. Wij noemen hier een paar relevante ontwikkelingen zoals: [...]

7 12, 2015

Wet markt en overheid en gevolgen voor samenwerkingsverbanden

7 december 2015|Geen categorie|

  Omdat overheidsbedrijven soms in concurrentie treden met bedrijven die op de markt opereren, is Nederland verplicht om maatregelen te nemen zodat deze concurrentie op een eerlijke manier plaatsvindt. Daartoe is de Wet Markt en Overheid in het leven geroepen. [...]

7 12, 2015

EFKartoon

7 december 2015|Geen categorie|

611073212