Monthly Archives: oktober 2015

­
30 10, 2015

Heeft u al inzicht in de gevolgen van de wijzigingen van het BBV voor uw grondexploitaties?

30 oktober 2015|Geen categorie|

De Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft recent bekend gemaakt de verslaggevingsregels van de grondexploitaties van gemeenten te willen wijzigen. Dit mede naar aanleiding van de vele, soms forse, afboekingen (afwaarderingen) die gemeenten in de afgelopen jaren hebben moeten [...]

611073212